Välkommen

Sommaren 2002 togs ett första initiativ till att bilda en ideellt arbetande stödförening för Linnés Hammarby. Verksamheten startade därefter år 2003. Under 2007 uppsattes de nuvarande stadgarna, som visar sällskapets syfte:

  • att verka för bevarandet av byggnadsminnet Linnés Hammarby
  • verka för såväl det nationella som det internationella intresset för gården
  • erbjuda stöd till vården av den unika miljön
  • genom aktiviteter levandegöra kulturminnet från 1700-talet
  • att verka för en öppen dialog med Hammarbys huvudmän (Statens fastighetsverk och Uppsala universitet).Webdesign och foto när inte annat anges: Björn Tingström. webmaster@linneshammarby.se.