Bli medlem

Som medlem i Sällskapet Linnés Hammarby har du fri entré till Linnés Hammarby och dess visningar, men även till Linnéträdgården och Linnémuseet, däremot inte eventuella avgifter vid specialarrangemang.

Du får vår årsskrift och vårt programblad som inbjuder till olika aktiviteter på Hammarby. Du kan också delta och hjälpa till vid föreningens olika aktiviteter.

  • Skicka ett mail till oss på info@linneshammarby.se
  • Kom ihåg att ange namn, adress och e-postadress om sådan finns.
  • Avgiften sätts in på vårt BG 5652-3699.
  • Årsavgiften är 150 kronor för en vuxen + 50 kronor för övrig familjemedlem över 16 år.