Styrelse

Styrelsen nås via föreningens ordförande, som är Eeva Ingelög Lakomaa, tel: 070-996 92 33 eller mail: eeva.lakomaa@gmail.com.