Styrelse

Dessa är valda styrelsemedlemmar från årsmötet 2017:

Eeva Ingelög Lakomaa, Ordförande
Vita Rodling, Vice ordförande
Ingemar Struwe, Sekreterare
Roger Yttergren, Kassör
Birgitta Brattå, Ledamot
Gerd Sjödin, Ledamot
Anders Stehn, Ledamot

Revisor

Per-Urban Trogen