Växterna

Linnés Hammarby var inte bara ett boningshus, här odlade Linné också mängder av växter. Från hans tid finns ett fyrtiotal arter som kan härledas till Hortus Upsaliensis, det som idag är Linnéträdgården i Uppsala. Dessa arter bildar tillsammans ett ovärderligt biologiskt kulturarv och har inventerats och beskrivits flera gånger.

Botaniska trädgårdens sida om växterna på Hammarby finns mycket att läsa om ni är intresserade av allt som växer på gården.