Program och aktiviteter

Årets program – preliminärt

OBS: Programmet för 2021 kommer att påverkas av corona-restriktionerna, läs senaste nytt under länken ”Från verksamheten”

Programplaneringen utgår från att fortsatta covid-19 restriktioner kommer att gälla i första hand till och med hela juni månad 2021. Det innebär att evenemangen måste förhandsbokas då antalet besökare måste begränsas. Evenemangen från och med juli månad genomförs under förutsättning att sammankomster med fler än 50 personer är tillåtna. Datum för vissa programinslag är vid utgivningen av denna årsskrift ännu ej fastställda men de kommer att finnas på Sällskapet Linnés Hammarby hemsida. www.linneshammarby.se.

Programpunkter

Samling vid Linnés grav i Domkyrkan

Den 10 januari, varje år kl 13.
Blomsternedläggning, diktläsning och sång. Fortsätt därefter gärna samvaron på Katedralkaféet.

Årsmöte

Torsdagen den 25 mars kl 18.
Nytt datum:  söndagen den 11 april klockan 15.00.
Digitalt årsmöte. Se länken: Årsmötet flyttat!

Sällskapet Linnés Hammarby Volontärdag och vårfagning i kulturreservatet

Söndagen 18 april kl 10–14. INSTÄLLT
Vårfagning i kulturreservatet.Välkommen ut i markerna för att städa bort vintern i kulturreservatet.

Hammarbydagen

Söndagen 12 maj kl 11–17.
Visningsdag inom museiområdet och i kulturreservatet. Endast utomhus. Endast förhandsbokning.

Kvällsvisning

Söndagen 17 juni.
Kvällsvisning i kulturreservatet. Reservatsbrukarna berättar om vad de gör under juni. Endast förbokning. Max 15 personer.

Sommarslåtter

Söndagen 18 juli kl 10–16.
Genomförs om mer än 50 personer är tillåtna. Annars endast visning av ”bondens år” i kulturreservatet. Slåtter för vuxna. Skörd och försäljning av säsongens grönsaker. Häst och vagn med hölass. Fårvallning med hund.

Kvällskonsert på Hammarby

Under augusti ges ett dans- och musikinslag i 1700-talsanda. Datum och tid meddelas senare på www.linneshammarby.se.

Får- och marknadsdag

Söndagen 15 augusti kl 11–17.
Marknadsdag. Familjedag. Vår gemytliga marknad erbjuder hantverk, lokala produkter. Garnfärgning, grönsaksskörd, rågskörd, ponnyridning, fårvallning. Vandringar i kulturreservatet med tema Bondens år. Historisk vandring med betoning på utvecklingen av Linnéråg. Visningar i parken. Kräver förhandsbokning om besöksantalen är begränsade.

Skörd av humle, havre och korn

Lördagen 28 augusti kl 11–16.
Skörd av humle, havre och korn. Om besöksantalet begränsas genomförs endast en historisk vandring i kulturreservatet och förhandsbokas.

Äppeldagar på Hammarby

Lördagen 18 september kl 11–17.
Söndagen 19 september kl 11–17.
Äppeldagar på Hammarby. Hitta dina äpplen i äppelutställningen bland ett 60-tal sorter. Eventuellt kan en Coronasäker sortbestämning genomföras av pomologerna.

Hammarby stänger för säsongen

Söndagen den xx september stängs bostadshuset för säsongen.

Höstfagning i kulturreservatet

Söndagen 10 oktober kl 10–14.
Höstfagning i kulturreservatet. Räfsa, elda och hjälp tillsammans med SLU Agrarhistoria och Länsstyrelsen att hålla Linnés marker öppna. Förbokas om tillåtet antalet besökare är begränsat.