Nytt år, nya aktiviteter 2023!

En första glimt över vad som väntar under år 2023:

Tisdagen 10:de januari klockan 13.00 högtidlighåller vi i Domkyrkan traditionsenligt Carl von Linnés dödsdag. Den som vill kan därefter fortsätta samvaron i Katedralkaféet.

Årsmötet äger rum den 14:de mars klockan 18.00. Lokalen är denna gång Träffpunkten på Storgatan 11 i Uppsala.

Söndag 14 maj: Hammarbydagen

Söndag 16 juli: Slåtterdagen

Söndag 13 augusti: Marknadsdag, rågskörd mm.

Mer detaljer rörande de olika aktiviteterna kommer i årsskriften och här på hemsidan.