Nytt år, nya aktiviteter 2023!

En första glimt över vad som väntar under år 2023:

Tisdagen 10:de januari klockan 13.00 högtidlighåller vi i Domkyrkan traditionsenligt Carl von Linnés dödsdag. Den som vill kan därefter fortsätta samvaron i Katedralkaféet.

Årsmötet äger rum den 14:de mars klockan 18.00. Lokalen är denna gång Träffpunkten på Storgatan 11 i Uppsala.

Söndag 14 maj: Hammarbydagen

Söndag 16 juli: Slåtterdagen

Söndag 13 augusti: Marknadsdag, rågskörd mm.

Mer detaljer rörande de olika aktiviteterna kommer i årsskriften och här på hemsidan.

Programmet för 2022

Vi har tyvärr inte fått programmet för 2022 upplagt på hemsidan. Dessa är de evenemang som kvarstår för 2022:

Söndagen den 14 augusti klockan 11 – 17. Se affisch under menyn ”Från verksamheten”!

Marknadsdag med rågskörd.
Familjedag. Vår gemytliga marknad erbjuder hantverk och lokala produkter.
Garnfärgning, grönsaksskörd, rågskörd, ponnyridning,
Vandringar i kulturreservatet med tema Bondens år. Historisk vandring.
Visningar i parken. Invigning av Soldattorpet.

Lördagen den 3 september klockan 11 – 15. Skörd av humle.
Tröskning av råg samt visning av andra redskap.

Lördagen den 17 och söndagen den 18 september.
OBS: NY TID: Lördagen den 25 och söndagen den 26 september klockan 11 – 17.
Äppeldagar på Hammarby. Hitta dina äpplen i äppelutställningen bland ett 60-tal sorter. Få dina äpplen sortbestämda av pomologerna.

Äpplet firas med utställning och sortbestämning. Lärande visningar om beskärning och äppelsjukdomar. Fika äppligt, fynda i museibutiken eller pyssla ett äppelmonster.

Söndagen den 9 oktober klockan 10 – 14. Höstfagning i kulturreservatet. Räfsa, elda och hjälp tillsammans med SLU Agrarhistoria och Länsstyrelsen att hålla Linnés marker öppna. Korvgrillning med tillbehör.

Senaste nytt om säsongen 2021

Kära Hammarbyvänner,
Fortfarande får vi anpassa oss till den rådande pandemin och de restriktioner den medför. 
Visningar i husen på  Hammarby startar preliminärt inte förrän 1 juni. Samma gäller för Café Sara Lisa. Parken kommer dock att vara öppen från 1 maj. Vernissagen av Karin Berglunds utställning i östra flygeln är framskjuten till den 5 juni.

Ändrade tider råder även för aktiviteter och öppettider på Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnémuseet.Se viktig information nedan.
Nedan finns en länk till Botans hemsida där mer detaljerad information finns för de Linnéanska trädgårdarna.
https://www.botan.uu.se/vara-tradgardar/linnes-hammarby/besok-linnes-hammarby/oppettider-priser/oppettider-under-covid19-pandemin/

Man kan även gå in på www.botan.uu.se så finns länkar där. 
Det är trots allt möjligt att njuta av en vandring i kulturlandskapet och vi kan glädja oss åt att sipporna, träden och blommorna i trädgården inte alls bryr sig om det virus som drabbat oss!
Trots den framskjutna starten på Hammarbysäsongen ser vi förhoppningsfullt fram mot fina dagar Hammarby!
Varmaste hälsningar
Eeva Lakomaa (ordf.)

Årsmötet flyttat!

Meddelande inför årsmötet för Sällskapet Linnés Hammarby: Datum för årsmötet blir söndagen den 11 april klockan 15.00.

På grund av de restriktioner som råder beträffande sammankomster kan inte årsmötet genomföras i en normal mötesform. I år kommer därför årsmötet att genomföras elektroniskt via zoom. Handlingar kommer dock att utsändas till er medlemmar via e-post respektive brevpost för dem som saknar e-postadress. Länken till zoom-mötet är https://uu-se.zoom.us/j/64538966042

Med bästa hälsningar Styrelsen för Sällskapet Linnés Hammarby

Linnés Hammarby år 2020

Bästa medlemmar i Sällskapet Linnés Hammarby!

Nuvarande restriktioner och uppmaningar till social distansering medför att aktiviteter påverkas även i de Linnéanska trädgårdarna.

De Linnéanska trädgårdarna; Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby kommer samtliga att öppnas den 1 maj. Caféerna planeras hålla öppet enligt de tider som angivits tidigare.

Linnés Hammarby välkomnar besökare den 1 maj som vanligt men kommer inte att ha några visningar inomhus. Istället för visningar inomhus av huvudbyggnaden gör museiassistenten en ordentlig introduktion till huset utomhus. Sedan planeras att besökarna ska få gå på egen hand i museet, max 15 personer samtidigt. Då kommer museiassistenten att följa med som ”husvärd”.

De visningar som annonseras i Botans kalendarium http://www.botan.uu.se (Vårblomning 10 maj, Äppellunden 17 maj) kräver förbokning via bokningen (bokning@botan.uu.se eller  tel vardagar 018 4712838)  så att de vet om de behöver sätta in extra visningar eller guider. Max 15 personer på visningarna utomhus också. 

Vårfagningen 19/4 är inställd, Hammarbydagen 10/5 och den första turen med Lennakatten 14/6 likaså. Däremot kommer Bo Mossbergs utställning i östra flygeln att öppna 9 maj.

När det gäller Slåttern och Skördedagarna är det för tidigt att säga något om dessa än. Länsstyrelsen, som ansvarar för dessa har ställt in alla publika aktiviteter t.o.m. 30 juni, än så länge. Det innebär också att invigningen av det restaurerade soldattorpet skjuts till nästa år.

Än så länge finns Marknadsdagen den 16 augusti kvar i kalendariet men i dagsläget är det för tidigt att ge definitivt besked.

Åtgärderna för social distansering påverkar även besökare till Linnémuseet i Linnéträdgården på liknande sätt som på Linnes Hammarby. Orangeriet i Botaniska trädgården och Tropiska växthuset kommer att vara stängda.

Vi kan ändå glädja oss åt att parkerna och de historiska kulturmiljöerna är tillgängliga för lustfyllda vandringar!

Med varma hälsningar, Eeva Lakomaa, ordf.

Akvarellkurs 2019

Akvarellkonstnären Rosemary Wise håller även i år sin populära kurs vid Hammarby den 31/8-1/9.

Se inbjudan och lämna din anmälan senast 15 juli.