Linnés Hammarby år 2020

Bästa medlemmar i Sällskapet Linnés Hammarby!

Nuvarande restriktioner och uppmaningar till social distansering medför att aktiviteter påverkas även i de Linnéanska trädgårdarna.

De Linnéanska trädgårdarna; Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby kommer samtliga att öppnas den 1 maj. Caféerna planeras hålla öppet enligt de tider som angivits tidigare.

Linnés Hammarby välkomnar besökare den 1 maj som vanligt men kommer inte att ha några visningar inomhus. Istället för visningar inomhus av huvudbyggnaden gör museiassistenten en ordentlig introduktion till huset utomhus. Sedan planeras att besökarna ska få gå på egen hand i museet, max 15 personer samtidigt. Då kommer museiassistenten att följa med som ”husvärd”.

De visningar som annonseras i Botans kalendarium http://www.botan.uu.se (Vårblomning 10 maj, Äppellunden 17 maj) kräver förbokning via bokningen (bokning@botan.uu.se eller  tel vardagar 018 4712838)  så att de vet om de behöver sätta in extra visningar eller guider. Max 15 personer på visningarna utomhus också. 

Vårfagningen 19/4 är inställd, Hammarbydagen 10/5 och den första turen med Lennakatten 14/6 likaså. Däremot kommer Bo Mossbergs utställning i östra flygeln att öppna 9 maj.

När det gäller Slåttern och Skördedagarna är det för tidigt att säga något om dessa än. Länsstyrelsen, som ansvarar för dessa har ställt in alla publika aktiviteter t.o.m. 30 juni, än så länge. Det innebär också att invigningen av det restaurerade soldattorpet skjuts till nästa år.

Än så länge finns Marknadsdagen den 16 augusti kvar i kalendariet men i dagsläget är det för tidigt att ge definitivt besked.

Åtgärderna för social distansering påverkar även besökare till Linnémuseet i Linnéträdgården på liknande sätt som på Linnes Hammarby. Orangeriet i Botaniska trädgården och Tropiska växthuset kommer att vara stängda.

Vi kan ändå glädja oss åt att parkerna och de historiska kulturmiljöerna är tillgängliga för lustfyllda vandringar!

Med varma hälsningar, Eeva Lakomaa, ordf.