Årsmötet flyttat!

Meddelande inför årsmötet för Sällskapet Linnés Hammarby: Datum för årsmötet blir söndagen den 11 april klockan 15.00.

På grund av de restriktioner som råder beträffande sammankomster kan inte årsmötet genomföras i en normal mötesform. I år kommer därför årsmötet att genomföras elektroniskt via zoom. Handlingar kommer dock att utsändas till er medlemmar via e-post respektive brevpost för dem som saknar e-postadress. Länken till zoom-mötet är https://uu-se.zoom.us/j/64538966042

Med bästa hälsningar Styrelsen för Sällskapet Linnés Hammarby